Intel·ligència Artificial en Disseny Gràfic: revolució creativa a l’era digital

Clara Beltrán

Aquest matí, la nostra companya Marta havia de treballar en el disseny d’un cartell promocional que capturés l’atmosfera d’un festival de música electrònica. Mentre prenia el seu primer cafè, se li va acudir una idea (d’aquelles genials que sol tenir) i amb un simple prompt i un clic, la IA, com si es tractés d’una fada protectora, va transformar la seva idea en realitat en qüestió de segons: un collage de llums i ombres que vibraven al ritme d’un beat imaginari.

Aquest episodi il·lustra a la perfecció com la IA està revolucionant el món del disseny gràfic, dotant els creatius amb la capacitat de traspassar els límits convencionals i explorar noves fronteres a l’expressió visual. Segons els experts de Gartner, s’espera que més del 80% de les empreses implementin solucions d’IA generativa per a l’any 2026, pronòstic que no només reflecteix la seva adopció massiva, sinó que també en subratlla el potencial transformador. Tot i això, això ha generat un intens debat: ¿Representa la intel·ligència artificial un salt revolucionari que potenciarà la nostra creativitat o és una amenaça que podria eclipsar l’indispensable toc humà? La discussió està servida!

La Revolució Generativa: un món de possibilitats

Imagina crear dissenys i continguts amb un grau de sofisticació abans exclusiu dels talents més destacats del món. Amb tecnologies com Adobe Firefly, que facilita la creació d’efectes visuals complexos en segons, DALL-E d’OpenAI, que permet generar imatges detallades a partir de descripcions textuals simples, i MidJourney, que ofereix una exploració estilística enriquida, estem presenciant com la intel·ligència artificial redefineix els límits del possible. Aquestes tecnologies no només ofereixen eficiència a través de l’automatització, sinó que també potencien una exploració creativa sense precedents, permetent a dissenyadors i marketers experimentar amb estils i conceptes que abans requerien molt més temps i esforç per desenvolupar-se i perfeccionar-se.

La màgia darrere de la Intel·ligència Artificial Generativa (IAG) rau en la seva capacitat per absorbir i aprendre d’enormes volums de dades visuals i textuals. Utilitzant algorismes avançats i xarxes neuronals, la IAG analitza patrons existents en aquestes dades i, a partir d’aquí, és capaç de generar noves creacions. Aquesta capacitat de produir contingut original i rellevant a partir d’informació preexistent no només és innovadora, sinó que també marca un abans i un després com concebem el procés creatiu en el disseny gràfic.

El prompt: «your wish is my command»

Perquè la màgia sorgeixi, és crucial recitar el conjur correctament, i al món de la IA generativa, aquest conjur és el prompt. Aquest actua com un encanteri poderós, dictant instruccions precises i clares que desbloquegen el vast potencial creatiu de la IA i orienten el procés cap a resultats que no només compleixen, sinó que superen les nostres expectatives artístiques. Un prompt detallat, que inclogui informació exhaustiva sobre estils, colors, elements i les emocions que es volen evocar, és crucial per aconseguir resultats òptims.

Com més rica i específica sigui la informació proporcionada, més bons i més precisos seran els resultats, facilitant a la IA la generació de peces que no només són visualment atractives, sinó que també capturen amb precisió l’essència desitjada del projecte. Al capdavall, el veritable encant es revela quan el prompt converteix les teves visions en realitats que depassen les fronteres de l’inimaginable.

La integració d’IA en eines de disseny: la vareta màgica

A l’avantguarda de la tecnologia, trobem plataformes com Adobe Sensei, integrada en eines icòniques com Photoshop, Illustrator i InDesign, que optimitza la selecció i l’edició d’imatges, millorant significativament els fluxos de treball creatius.

A més d’Adobe, altres eines de disseny gràfic com ara Piktochart, que simplifica la creació d’infografies impactants; Affinity Designer, conegut per la precisió en disseny vectorial; Sketch, ideal per a prototipat d’interfícies; InVision Studio, que accelera la creació de prototips interactius; i Gravit Designer, que ofereix una plataforma versàtil per a dissenyadors de tots els nivells, ha incorporat funcionalitats d’IA per millorar l’experiència de disseny. Aquests avenços no només estalvien temps i esforç, sinó que també fan més accessibles aquestes tecnologies. Amb això, tant dissenyadors experimentats com aquells que comencen poden dominar aquestes eines més ràpidament facilitant un accés més ampli a la creativitat d’alt nivell i obrint les portes a una democratització real de les habilitats de disseny gràfic.

Més enllà de les aplicacions generals d’IA al disseny gràfic, trobem fenòmens com Midjourney o DALL-E. Aquests programes han captat l’atenció global per la seva capacitat de generar imatges d’alta qualitat i fortament personalitzades en qüestió de segons, oferint als dissenyadors una paleta pràcticament infinita de possibilitats visuals. No obstant això, un aspecte clau a considerar és que moltes d’aquestes imatges generades, encara que impressionants, no es creen com a arxius editables, cosa que planteja desafiaments per al seu ús en processos de disseny tradicionals que requereixen més manipulació i ajustament.

La IA: eina o amenaça?

Aquest entorn tecnològic en evolució constant planteja preguntes crucials sobre l’equilibri entre la tecnologia i la creativitat humana. Com podem fer servir aquestes eines per complementar i no suplantar la imaginació humana? El desafiament és integrar aquestes tecnologies de manera que potenciïn la creativitat, sense perdre de vista que darrere de cada gran disseny hi ha un creador amb una visió única, la capacitat de la qual per pensar més enllà dels algorismes continua sent insubstituïble.

L’estratègia és clara: hem de fomentar un equilibri entre la precisió tecnològica i el toc humà inconfusible, creant un entorn en què la IA actuï com a catalitzador cap a noves dimensions creatives, i no com un límit. En aconseguir això, no només garantim que el disseny gràfic mantingui la seva rellevància, sinó que continuï sent profundament humà, arribant a l’audiència de maneres cada cop més impactants i emocionalment significatives. Aquesta és la manera d’assegurar que la tecnologia enriqueixi la nostra humanitat, no pas que l’eclipsi.