Threads by Meta, necessari o irrellevant?

Clara Beltrán

En un món on les xarxes socials han esdevingut pilars fonamentals de la comunicació, el llançament d’una nova plataforma sempre genera expectatives i curiositat. L’última a sumar-se a aquesta era digital és Threads, una nova xarxa social de microblogging creada per Meta i vinculada a Instagram, que es presenta com una alternativa a X (abans conegut com a Twitter) i amb una proposta diferenciada per la integració i la interoperabilitat.

A WOW, ens agrada estar sempre al corrent de les últimes tendències i desenvolupaments al món digital i Threads no és una excepció. Per això, la recent intervenció de la nostra companya de WOW, Carla Aguilar, al programa de ràdio Andorra “Avui serà un bon dia”, va girar al voltant de la recent arribada d’aquesta xarxa social a Europa. A continuació desglossem les característiques i l’impacte que podria tenir en la comunicació digital i la interacció social.

Què és Threads i per què és rellevant?

Threads sorgeix com una resposta a l’augment de la demanda de plataformes alternatives a X, especialment en un context on la gestió d’Elon Musk ha portat els usuaris a cercar noves opcions. Aquesta nova xarxa social destaca perquè és una fusió entre l’essència de X i Mastodon, però amb una connexió directa a Instagram. Això vol dir que els comptes a Threads i Instagram passen a ser parts d’un tot integrat, eliminant la necessitat de crear un compte separat per a aquesta nova xarxa.

A “Avui serà un bon dia”, Carla Aguilar va destacar alguns dels avantatges de la nova plataforma, com són els codis de comunicació que empra. Per exemple, quan un usuari publica un comentari, pot decidir si desitja que tothom li pugui contestar o si només ho pot fer la gent que segueix, cosa que contribueix a fer que sigui menys propensa a discursos d’odi i trolls. A més, Aguilar va subratllar la facilitat de transició a Threads per als usuaris d’Instagram, ja que la nova aplicació permet importar automàticament el perfil d’Instagram, juntament amb els comptes seguits. Això, juntament amb la capacitat d’editar publicacions (una funcionalitat premium a X), ofereix una experiència més refinada i atractiva. Alhora, Carla va subratllar la dualitat en la visualització de contingut: un pot triar entre veure publicacions només dels usuaris seguits o explorar suggeriments de Threads, enriquint l’experiència de descobriment.

Quines són les característiques clau de Threads davant X? 

Una de les principals és que permet als usuaris publicar textos de fins a 500 caràcters, superant així el límit establert per X. Aquesta ampliació en el nombre de caràcters és fonamental per fomentar debats més amplis i enriquir les discussions, potenciant la profunditat i detall en la comunicació.

A més, Threads ofereix la possibilitat de crear fils de publicacions, una funció essencial per desenvolupar narratives més extenses i fomentar converses més profundes i detallades. Aquest enfocament cap a la qualitat i l’enriquiment del contingut és un indicador clar de l’orientació de Threads cap a una experiència d’usuari més rica i reflexiva.

Una altra característica distintiva de Threads és l’opció d’editar publicacions i respostes dins dels primers cinc minuts després de la seva publicació, una funcionalitat molt sol·licitada, i que X només ofereix a la seva versió premium. Aquesta funcionalitat permet als usuaris corregir errors ràpidament sense haver d’eliminar i refer les seves publicacions, un avantatge significatiu en la gestió de contingut que posa Threads un pas endavant en termes d’usabilitat i practicitat.

En termes de seguretat i gestió de contingut, Threads també té avantatges davant de X, ja que proporciona eines avançades que permeten filtrar mencions i paraules específiques, així com gestionar bloquejos per garantir interaccions més saludables, una cosa cada vegada més important en l’entorn digital actual. Aquesta atenció a la seguretat i el benestar de l’usuari es veu reforçada per la seva integració amb Instagram, puix les restriccions aplicades a una plataforma es repliquen automàticament a l’altra, cosa que garanteix una experiència d’usuari cohesiva i segura a tots dos espais digitals. Això no només millora la interacció entre totes dues, sinó que també ofereix als usuaris d’Instagram l’oportunitat d’accedir al contingut de Threads sense haver d’estar donat d’alta a la plataforma.

Threads i el seu rol al Fedivers

Al costat de les característiques esmentades, la integració de Threads al Fedivers -una fusió de “federació” i “univers”- es constitueix com un dels seus trets més significatius. El Fedivers es caracteritza per la seva interoperabilitat, permetent als usuaris de diferents plataformes seguir-se, interactuar i compartir contingut independentment del servidor on estiguin registrats. Amb, aproximadament, 13,5 milions d’usuaris, el Fedivers inclou plataformes conegudes com a Mastodon, PeerTube, Tumblr i Pleroma, totes operant de manera descentralitzada però interconnectada.

En aquest context, Threads està emergint com un jugador clau. Amb la seva pròxima compatibilitat amb ActivityPub (el protocol de xarxes socials obert del Consorci World Wide Web) la nova xarxa social es prepara per ser interoperable amb aquestes plataformes, fet que marca un canvi cap a un ecosistema més col·laboratiu i menys aïllat, tal com va ressaltar Carla Aguilar.

Va ser el mateix Adam Mosseri, CEO d’Instagram, qui va subratllar la dedicació de Threads per integrar-se completament al Fedivers en un fil publicat a la mateixa xarxa social.

A més, Threads té com a objectiu facilitar la portabilitat de seguidors, permetent així als creadors de contingut traslladar la seva audiència entre diferents aplicacions. D’aquesta manera, alineant-se amb la tendència cap a plataformes més obertes, busca millorar l’experiència d’usuari permetent que les respostes publicades a altres plataformes del Fedivers s’integrin dins de Threads. Això evita que els usuaris hagin de sortir de l’aplicació per veure les respostes de la comunitat més àmplia. A més, s’està treballant perquè els usuaris de Threads puguin seguir comptes de tot el Fedivers, fomentant així un flux bidireccional de contingut.

En definitiva, la integració de Threads al Fedivers representa un pas significatiu cap a la creació d’un ecosistema de xarxes socials més unificat i col·laboratiu. Aquesta evolució és un pas endavant per part de Meta cap a la interacció i intercanvi de continguts. El seu llançament a Europa i les actualitzacions previstes indiquen un desenvolupament continu, posicionant Threads com un actor a tenir en compte en el futur de la comunicació digital i el Fedivers.

Fonts:

FLORES, KARINA. “Marketing digital: Threads Rumbo a Integrarse en el Fediverso, Espacio Social Descentralizado”. América Retail (22/12/2023).

GARCÍA, LAURA.“Qué es Threads y cómo funciona la red social de Meta que llega a Europa”. Newtral (15/12/2023).

PASTOR, JAVIER. “Threads llega al fin a Europa y a España. Es la expansión clave para intentar desbancar a Twitter”. Xataka (14/12/2023)

“Descobrim Threads amb Carla Aguilar”. Programa Avui serà un bon dia de Andorra Difusió (10/01/2024).